Nestrácajte čas biddovaním ručne

Chcete efektívne investovať peniaze za propagáciu produktov, privádzať relevantných zákazníkov a mať pod dohľadom svoje náklady? BiddingTools, Bidding Fox, Beed, Conviu a Magic Script!, to sú nástroje, ktoré vám s tým pomôžu. Vyskúšajte ich a už nestrácajte čas bidovaním na Heureke ručne.

Beed

Beed je automatický nástroj, ktorý spravuje pozície vašich produktov pomocou nastavených pravidiel. Bidovať môžete na pozíciu, či podľa konkurencie, nastaviť si môžete maximálnu cenu za preklik a ďalšie pravidlá. Informácie o nákladoch na každý produkt si Beed berie priamo z administrácie porovnávačov. Pre maximálnu presnosť počíta Beed výkon produktov podľa meraní Google Analytics. Pomocou nastavených pravidiel nakoniec Beed vypočíta CPC pre každý produkt a doplní ich do XML feedu.

Čo musíte mať pred registráciou:

 • Prepojenie s Heurekou cez Overené zákazníkmi
 • Feed s ITEM_ID
 • Povolenie prístupu do adminu

KONTAKT: [email protected]

Výhody:

 • Nastavenie biddingu podľa historických výsledkov i aktuálnych vlastností produktov
 • Predpovedá konverznosť podľa ceny voči ostatnýcm položkám
 • Stratégiu je možné nastaviť na kategóriu, výrobcu i konkrétne položky
 • Kontrola cien konkurencie a jej zohladnenie pri bidovaní
 • Nastavenie maximálnnej ceny za preklik
 • Bidovanie na konkrétnu pozíciu
 • Automaticky vypína neúspešné položky
 • Pravidelné reporty efektivity a priebežné podrobné štatistiky v nástroji
 • Cena podľa počtu reálne bidovaných produktov
 • Školenie automatického bidovania s Beedom zdarma
 • Prepočet až 12x denne

Bidding Fox

Bidding Fox je biddovací automat pre správu inzercie na Heureke (CZ/SK) a Zboží.cz. S vašou asistenciou dokáže nastaviť a automaticky riadiť biddingové stratégie. Pracuje 24 hodín denne, dohliada na inzerciu, šetrí čas, monitoruje konkurenciu, pomáha zvýšiť tržby a znížiť náklady. Všetko v rámci jednotnej ceny –⁠ 48 €.

Čo musíte mať pred registráciou:

 • účet v Mergade

KONTAKT: [email protected]

Výhody:

 • bidding na Heureka.cz, Heureka.sk a Zboží.cz
 • implementácia aplikácie bez zásahu do e‑shopu
 • skúšobná doba na 30 dní zdarma
 • fixná cena 1286 Kč / 48 € (bez ohľadu na počet produktov a spôsob biddingu)
 • školenie pre klientov zdarma
 • tvorba neobmedzeného množstva stratégií na mieru vášmu sortimentu
 • možnosť nastavenia stratégií na základe monitoringu konkrétnych konkurentov
 • nastavenie maximálnej ceny za preklik (percentuálne alebo konkrétna čiastka)
 • nastavenie maximálneho podielu nákladov na obrate (max. PNO)
 • na základe PNO –⁠ možnosť automaticky pozastaviť alebo vyradiť produkt z biddingu
 • šetrenie nákladov, napr. prostredníctvom možnosti nebiddovať produkty do 5. miesta podľa ceny či ďalších parametrov
 • prehľadná diagnostika sortimentu s radami na zlepšenie výkonu inzercie
 • automatické upozornenie na podozrivé udalosti, vďaka ktorým sa vyvarujete nefunkčnej inzercii
 • zasielanie pravidelných reportov v PDF na e-mail
 • generovanie exportov vo formátoch .csv, .xlsx a .html pre ďalšie spracovanie, kolegov či klientov
 • nezávislý nástroj využívaný agentúrami a e‑shopmi
 • spolupráca s certifikovanými partnermi, ktorí pomôžu so správou inzercie „na kľúč“
 • online technická podpora

BiddingTools

BiddingTools je služba, ktorá poskytuje full servis na porovnávačoch tovaru. O vaše účty na porovnávačoch sa postará od A do Z. Bidovací algoritmus automaticky nastavuje ceny za kliknutie na Heureke CZ / SK a Zboží.cz tak, aby bola inzercia pre e-shop čo najziskovejšia vzhľadom na segment tovaru, dostupnosť, cenovú konkurencieschopnosť, pozíciu, Heureka TOP produkty a iné parametre. Správa bidovánia je v rukách skúsených špecialistov na porovnávače, takže vy sami sa nemusíte o nič starať a šetríte čas.

Okrem bidovánia zaisťuje BiddingTools e-shopom tiež ďalšie služby ako párovanie produktov, audit a nastavenie účtov na porovnávačoch, audit XML feedov, podklady pre správnu cenotvorbu (treba podľa vašej konkurencie), poradenstvo a zoznam TOP najpredávanejších produktov podľa Heuréky v kategóriách, v ktorých inzerujete . Vyvinuli vlastný online editor XML feedov Xemel, v ktorom možno okrem úpravy produktových dát tiež zlučovať niekoľko feedov dohromady, čo sa využíva treba u dodávateľských feedov, alebo vytvárať vlastné feedy na mieru podľa vlastnej špecifikácie.

Nasadenie automatického bidovánia je jednoduché. Do zrovnávače sa nasadí BiddingTools URL feedu, ktorá obsahuje váš feed, v ktorom sú pridané k jednotlivým produktom CPC (ceny za kliknutie) pre optimalizáciu inzercie. Do vášho e-shopu ani produktových dát sa nijako nezasahuje.

BiddingTools je napojený na API Heureky i Zboží.cz, dáta s ktorými pracuje sú vždy aktuálne. CPC (ceny za kliknutie) preceňuje až 12x denne, čo je maximálne efektívne, pretože Heureka aktualizuje dáta e-shopov približne každé 2 hodiny.

Čo musíte mať pred registráciou:

KONTAKT: [email protected]

Výhody:

 • Hlavnou výhodou je, že BiddingTools starostlivo vyberá e-shopy, ktoré spustia do svojho systému pre automatické bidovanie. Pokiaľ už má BiddingTools obsadený určitý segment (napr. hračky), neprijme ďalších klientov, aby neohrozil výsledky súčasných klientov príliš veľkým počtom e-shopov, ktorí by si v aukcii navzájom konkurovali (sú iba 4 bidované pozície a nemožno zabezpečiť, aby napr. 6 e-shopov zároveň obsadilo bidované pozície).
 • Automatické bidovanie na Heureka CZ / SK a Zboží.cz
 • Precenenie CPC až 12x denne
 • Správa bidovania a komplexná starostlivosť je v rukách odborníkov na bidovanie
 • Možnosť nastavenia rôznych stratégií bidovania podľa PNO, na úroveň kategórie, výrobcu, konkrétneho produktu
 • Možnosť nastavenia rôznych stratégií bidovania tiež na základe typu sortimentu, skladovosti, konkurencieschopnosti ceny produktu, pozície podľa ceny (napr. bidovať až od 5. pozície), sezónnosti (Vianoce, výpredaje)
 • Automatické vyhodnocovanie bidovania a preceňovanie CPC na mieru podľa aktuálnych štatistík pre každý jeden produkt
 • Neefektívne položky automaticky vypína z bidovania a šetrí tak kredit
 • Jednoduchá implementácia autobiddingu bez zásahu do e-shopu
 • Rýchla aktualizácia dát v XML feedu
 • Pravidelné reporty efektivity a konzultácie výsledkov s odborníkom
 • 14 dní zadarmo na vyskúšanie
 • Audit účtov na porovnávačoch s návrhmi na zlepšenie
 • Párovanie produktov (analýza spárovanosti ZADARMO)
 • Audit XML feedov + možnosť editácie XML feedov v nástroji Xemel
 • Cenotvorba (môže byť na mieru podľa konkrétnej konkurencie)
 • Zoznam TOP najpredávanejších položiek Heureky vo vašom segmente
 • Upozornenie na výpadky kreditu, XML feedu, produktov vo feedu apod.
 • Napojenie na API Heureky i Zboží.cz, práca s reporty merania konverzií, sortiment reportom atď. zaisťujú aktuálne dáta
 • BiddingTools vyvinuli vlastné nástroje pre správu zbožákové inzercie, ktoré môžete využiť: online editor XML feedov XEMEL a interný párovací nástroj
 • Ceny balíčkov nastavené podľa reálne využívaných služieb od 79 EUR/porovnávač

Conviu

Conviu má v rukáve nástroj pre všetky stratégie chytrého Bidding, teda stanovenie cien za kliknutie (CPC) v tovarových porovnávačoch, ktoré vás môžu napadnúť. A na každú časť sortimentu svojho eshopu môžete uplatňovať iný prístup. Môžete nastaviť bidding podľa požadovanej pozície, rozdielu v cenách oproti konkurencii, percenta nákladov z obratu (PNO), marže, skladovej dostupnosti, produktov v akcii, kategórie / značky / výrobcu, Topsellera, dňa v týždni, pre určitú hodinu a vlastne podľa akéhokoľvek atribútu obsiahnutého v dátach.

Dá sa biddovať manuálne pre akýkoľvek systém alebo automaticky pre Heureku CZ / SK a Zboží CZ. Vďaka napojeniu na API Heureka aj API Zboží môže automatická optimalizácia ceny za kliknutie pre jednotlivé produkty prebiehať až 12x denne, 7 dní v týždni. Dá sa aj načasovať generovanie exportu na minúty.

Jeden nástroj na všetko - úprava XML, napojenie dát od dodávateľov, nastavenie Biddingu, denný monitoring cien pre celý sortiment pre Vami zvolenú konkurenciu, top produkty, cenotvorba pre e-shop.

Conviu je mocný nástroj ... a nie každý si naň trúfne sám. Preto ponúkame pomocnú ruku, školenia či externú správu.

Čo musíte mať pred registráciou:

 • Certifikát Overené zákazníkmi
 • ​Plnú implementáciu Merania konverzií
 • XML feed s ITEM_ID, ale možno dohodnúť aj iný spôsob odovzdania dát

KONTAKT: [email protected]

Výhody:

 • Audit XML feedu a ďalších nastavení v administrácii zadarmo
 • Jeden nástroj na všetko - úprava xml (dát), nastavenie biddingu, monitoring cien, top produkty, cenotvorba
 • Možno dodať akýkoľvek formát. Možno využiť aj pre zahraničie a vytvoriť akýkoľvek formát exportu. Možné spracovávať aj dáta od dodávateľov
 • Nástroj je otvorený individuálnym riešeniam
 • Nastavenie časovača aktualizácií pre import aj export dát
 • Možnosť nastavenia nespočet pravidiel a podmienok pre úpravu XML feedu. Vrátane spojenie dát z viacerých zdrojov
 • Náhľady aplikovaných úprav / zmien. Napr. pre párovanie, nastavenie darčekov, dopravy zdarma apod. (nie sú potrebné úpravy zo strany e-shopu ani ďalšieho nástroja)
 • Možnosť párovania položiek
 • Možnosť pomôcť s úpravou XML feedu
 • Bidding pre vybranú skupinu produktov, pre ktorú sa bude algoritmus vyhodnocovať - možné vybrať pomocou pravidiel a podmienok. Bidding je napojený na API Zboží.cz (tj. stále aktuálne dáta)
 • Možnosť nastavenia rôznych stratégií bidovánia napr. podľa skladovej dostupnosti, zameranie na Topseller, nastavenie podľa kategórie / výrobcu / značky až na jednotlivé produkty, pre nastavené PNO, zacielených na určitú pozíciu, automatické vyradenie neprofitabilných produktov, stanovenie min a max CPC
 • Možno nastaviť optimalizáciu ceny klikov pre jednotlivé dni a hodiny
 • Prehľadné štatistiky na dennej báze
 • Monitoring cien pre zvolenú konkurenciu, slúži ako podklad pre cenotvorbu, je možné napojenie na interný ERP systém
 • Možnosť cenotvorby a preceňovanie produktov na eshopu
 • Rozsiahly modul pre nastavenie rôznych alertov (kredit, chýbajúce dáta ai.)
 • Pravidelný reporting podľa dohodnutých KPI
 • Audit XML feedu a ďalších nastavení v administrácii
 • Individuálne konzultácie
 • Možnosť služby zo strany Conviu - úprava XML feedu, párovanie, nastavenie biddingu atď

Magic Script!

Magic Script! Inteligentný bidovací algoritmus s ľudskou kontrolou optimalizuje výkon PPC na Heureka CZ/SK, Google AdWords, Google Shopping, Zboží. S Magicom dokážete ovládať výkon PPC kampaní pre eshop v 15 krajinách na PNO, obrat, maržu rozpočet naraz, ako s jedným volantom s možnosťou využitia vlastného atribučného modelu Magic Attribution. Magic Script! algoritmus v sebe spája rýchlosť počítača a cit člověka, keďže automatizuje štatistiku vyrátavania návratnosti po kliku, no zároveň ponúka každodennú kontrolu bidding špecialistom.

Čo musíte mať pred registráciou:

KONTAKT: [email protected], +421 915 941 044 

Výhody:

 • Prepočet ceny kliku 24x denne, 7 dní v týždni
 • Ponúka presný bidding na maržu z každého produktu
 • 30 dní risk-free skúšobné obdobie
 • Šetrí kredit, kde nezarábáte a zarábá, kde je priestor zarábat viac
 • Počíta cenu kliku v reálnom čase na základe zisku alebo marže z každého jedného produktu
 • Riadi kampane na základe presných štatistík využitím mechanického učenia
 • Možnosť riadenia biddingu na PNO, maržu, mesačný rozpočet naraz
 • Nastavuje bidding na každé kľúčové slovo alebo produkt
 • Diferencovaná stratégia biddingu na kategórie, značky, konrétne položky
 • Automatické vypínanie neúspešných položiek (voliteľné)
 • Zahŕňa mechanizmus na testovanie nových produktov bez histórie
 • Optimalizuje ceny klikov podľa dní v týždni, časti dňa a mesiaca
 • Rieši predajnú sezónnosť (Vianoce, výpredaje, akcie)
 • Pravidelný reporting efektivity a priebežné štatistiky
 • V cene aj práca spojená s riadením a kontrolou výsledkov
 • Každodenný email/telefonický support
 • Motto: len efektívne míňanie prostriedkov na reklamu je cesta k vášmu rastu!

kontaktujte nás, radi vám so všetkým poradíme

Veronika Sedláková

Veronika Sedláková

+421 2/205 703 60

[email protected]

Kontaktujte nás:

Vyplňte meno

Vyplňte e-mail

Vyplňte správu

Vaše kontaktné údaje používame iba v rámci Heureka Group (Heureka.cz, Heureka.sk, Árukereső.hu, Compari.ro, Pazaruvaj.com, Ceneje.si, Jeftinije.hr, Idealno.rs a Idealno.ba) a len pre účel kontaktovať vás ohľadom našich služieb. Ochrana osobných údajov na našich webových stránkach

Zaujíma vás, čo Heureka práve chystá?