PRAVIDLA EDITACE INFORMACÍ O PRODUKTECH NA HEUREKA.CZ

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento dokument (dále je „Pravidla“) stanoví oprávnění výrobce nebo distributora výrobků určitého výrobce nebo jiné osoby oprávněné jednat za výrobce (dále jen „Výrobce“) editovat informace uvedené o výrobcích vystavených Obchodníky na portálu Heureka.cz, jehož provozovatelem je společnost Heureka Group a.s., Karolinská 706/3, 18600 Praha 8 – Karlín.

1.2. Na tato Pravidla se vztahuje výklad pojmů dle čl. 1.3 Podmínek, není-li v těchto Pravidlech označen odlišný pojem a definován jeho výklad.

2. Práva a povinnosti výrobce

2.1. Provozovatel umožňuje Výrobcům přístup do administračního rozhraní, kde je možné editovat detaily Zboží daného Výrobce. Editací se myslí nastavení obrázků, videí, popisků, parametrů a dokumentů daného Zboží.

2.2. Výrobce může získat přístup do administračního rozhraní za účelem editace informací o Zboží, jakmile jeho oprávněný zástupce doloží Provozovateli své oprávnění jednat za Výrobce. Takovéto oprávnění může být např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc, doložení pracovního zařazení na pozici, z jejíž náplně práce vyplývá oprávnění jednat za Výrobce ve věcech úpravy informací týkajících se Zboží. Přístup do administračního rozhraní není nijak zpoplatněn. Rozhodnutí o umožnění přístupu do administrativního rozhraní je výlučně na Provozovateli, který může přístup kdykoliv odepřít. Přístup bude odepřen zejména tehdy, pokud oprávněný zástupce Výrobce neprokáže svoje oprávnění nebo poruší Pravidla. Výrobci nevzniká automaticky nárok na přístup od administrativního rozhraní. Výrobce může editovat obrázkovou galerii, videa, popisky, seznam parametrů a vkládat dokumenty ve formátu PDF. Editace je provedena buď novým vložením dat, či nastavením dat získaných z xml souborů Obchodníků jako trvalé. V obou případech Výrobce po vložení či editování daných dat odpovídá za správnost a pravdivost ve vztahu ke Zboží, případně jeho variantě.

2.3. Editovat lze pouze informace o Zboží, které je ve specifikaci Zboží jasně označeno daným Výrobcem.

3. Podmínky pro vkládané informace

3.1. Vložené obrázky musí být prosty jakékoli akce, bonusu či reklamního sdělení. Obrázek smí vyobrazovat pouze produkt, případně produkt včetně příslušenství, které je platné pro všechny nabídky v porovnání. Obrázky nesmí přesáhnout velikost 2 MB.

3.2. Videa musí obsahovat pouze recenzi daného produktu, ke kterému je vložena. Videa, která jsou vložena, musí být obecná, nehanící konkurenci, ani neporovnávající se s konkurencí. Lze vložit pouze videa uvedená na Youtube.com.

3.3. Provozovatel neodpovídá za obsah výrobcem vložených obrázků, videí a informací. Výrobce je povinen nahradit Provozovateli škodu vzniklou Provozovateli vdůsledku protiprávního obsahu vloženého Výrobcem na portál Heureka.cz

3.4. Výrobci je umožněno editovat krátký popisek, který se zobrazuje v sekci kde je Zboží umístěno a na detailu Zboží, střední popisek, jakmile se začne tento popisek zobrazovat a dlouhý popisek, který je zobrazen v záložce specifikace Zboží. Popisek by měl být obecný a platný pro všechny nabídky v katalogu Zboží. V popisku není dovoleno uvádět informace o bonusech, akcích, příslušenství či reklamní sdělení, která nejsou platná pro všechny nabídky v porovnání. Pokud je upraven stávající popisek a uložen, Výrobce odpovídá za všechny informace uvedené v celém popisku.

3.5. Výrobci je umožněno vyplňovat či napevno nastavovat hodnoty parametrů Zboží. Parametr musí mít hodnotu odpovídající dané variantě zobrazované na detailu produktu.

3.6. Výrobce může vkládat k popisu Zboží dokumenty ve formátu PDF. Dokumenty jsou myšleny manuály či návody ke Zboží nebo montážní list. Při vložení je Výrobce povinen zadat název, který bude obsahovat název Zboží a označení druhu dokumentu (např. Návod – Apple iPhone 5S 16GB). Dokumenty mohou mít velikost maximálně 50 MB.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tato Pravidla je oprávněn Provozovatel kdykoliv změnit. Změna nabývá účinnosti dnem publikace změněných pravidel na portálu Heureka.cz

4.2. Provozovatel neodpovídá za správnost informací vložených Výrobcem k jednotlivému Zboží.

4.3. Tato Pravidla nabývají účinností dne 30. 6. 2017.