Oznamování protiprávního jednání

ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ

Pokud máte podezření na protiprávní jednání, ke kterému dochází ve společnosti Heureka Group a.s. máte možnost jej oznámit. Doporučujeme přednostní využití interního oznamovacího systému. Způsoby oznámení v rámci interního oznamovacího systému jsou následující:

  1. Písemně či ústně prostřednictvím oznamovacího rozhraní dostupného z: heureka.whistlelink.com
  2. Na osobní schůzce s příslušnou osobu. Osobní schůzku si můžete sjednat prostřednictvím kontaktních údajů příslušné osoby.

Heureka Group a.s. nepřijímá oznámení od osob, které jsou pro Heureka Group a.s. činné jinak než v zaměstnaneckém poměru, v rámci odborné praxe, stáže, dobrovolnické činnosti nebo při výkonu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy s Heureka Group a.s., jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění. Oznámení od jiných osob nebudou ze strany Heureka Group a.s. řešena.

Oznámení je možno učinit rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeném u Ministerstva spravedlnosti, a to vyplněním formuláře dostupného z https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Pro co nejrychlejší a nejefektivnější řešení oznámení doporučujeme využít interní oznamovací systém.

Společnost Heureka Group a.s. není dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů povinna přijímat anonymní oznámení. Pro usnadnění prošetřování prosíme o uvedení jména a pracovní pozice, případně jiných údajů umožňujících Vaši identifikaci. Prošetření anonymních oznámení není však vyloučeno, budou-li se jevit jako důvodné.


Příslušná osoba

Oznámení ve společnosti Heureka Group a.s. řeší pouze určené příslušné osoby. Příslušnými osobami jsou:

Denisa Ferková
734 702 607
[email protected]

Iva Guthová
739 322 729
[email protected]

Kontaktní údaje slouží pouze k zodpovídání dotazů týkajících se oznamování nebo ke sjednání osobní schůzky s příslušnou osobou. Tyto údaje nejsou určeny k podávání oznámení.  Pro podání oznámení využijte některý ze způsobů oznámení uvedený v sekci ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ.