Novinky

Důležité – nové obchodní podmínky platné od 20. 9. 2021

06. 09. 2021

  Od 20. 9. 2021 měníme naše obchodní podmínky. Kompletní nové verze jsou vám samozřejmě k dispozici na našem portálu, pokud byste si však chtěli zjednodušit práci a zkrátit dobu čtení, připravili jsme pro vás tento přehled nejdůležitějších novinek.

  1. Jakých dokumentů se změny týkají?

  Samotné změny se přitom netýkají všech obchodních podmínek, které se uplatní na naše právní vztahy, ale jen těchto:

  1.1. Podmínky používání nákupní galerie Heureka.cz

  1.2. Všeobecné obchodní podmínky užívání portálu Heureka.cz pro obchodníky

  1.3. Obchodní podmínky programu „Ověřeno zákazníky“

  1.4. Obchodní podmínky pro Heureka Marketplace

  1.5. Pravidla odpovědnosti za obsah recenzí a příspěvků vložených uživateli nákupní galerie Heureka.cz

  2. Co nového v našich obchodních podmínkách naleznete

  2.1. Uvádění informace o druhotné licenci k software

  Tato změna se týká nabídek, umístěných na stránkách Heureky, jejichž předmětem je druhotná licence k software. Nově je potřeba, aby každá taková nabídka informaci o druhotnosti licence obsahovala. Každý obchodník je povinen tuto skutečnost řádně označit.

  2.2. Souhlas uživatelů s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty k odstoupení od kupní smlouvy

  Nově naše obchodní podmínky obsahují ustanovení, které se týká spotřebitelů, kteří poptávají digitální obsah nikoliv na hmotném nosiči. Upozorňujeme však, že toto se týká pouze uzavírání kupních smluv v režimu Heureka Marketplace. V souladu s úpravou občanského zákoníku, spotřebitele informujeme o tom, že v případě uzavření smlouvy na dodání digitálního obsahu nikoliv na hmotném nosiči, nemůžou bezdůvodně do 14 dnů od kupní smlouvy odstoupit. Spotřebitel pak odesláním své objednávky uděluje obchodníkovi souhlas s dodáním tohoto zboží před uplynutím lhůty k odstoupení od kupní smlouvy, který je pro aplikaci nemožnosti odstoupení od kupní smlouvy zákonnou podmínkou.

  2.3. Upřesnění základních podmínek zasílání XML FEEDu

  V našich obchodních podmínkách naleznete požadavky na podobu, obsah a náležitosti zasílaného XML FEEDu. Tyto požadavky jsou nově lehce rozšířené. Za prvé je potřeba dbát na to, aby URL adresa, na které je uvedeno zboží na e‑shopu, odpovídala URL adrese uváděné v rámci XML FEEDu týkajícího se daného zboží. Druhé upřesnění se pak týká DPH. Pokud se na zboží uplatní zvláštní režim DPH nebo obchodník není plátcem DPH, je potřeba tyto skutečnosti v rámci XML FEEDu uvést.

  2.4. Motivace uživatelů k zasílání recenzí

  Na zachování co nejvyšší míry objektivity uživatelských recenzí si velmi zakládáme, a proto jsme hodně přísní ohledně hodnocení e‑shopů obchodníky a současně umělého ovlivňování hodnocení e‑shopů ze strany uživatelů. Zároveň však nechceme obchodníkům bránit motivovat uživatele k napsání recenze, proto tuto možnost nově naše obchodní podmínky obsahují. Netřeba však zapomenout na to, že v takovém případě nesmí obchodník činit rozdíly mezi pozitivními a negativními recenzemi nebo jejich napsání jakkoli odměňovat např. podmíněním účasti v soutěžích nebo jiných akcích e‑shopu.

  2.5. Zobrazování recenzí po případném ukončení smlouvy s obchodníkem

  A u recenzí ještě chvilku zůstaneme. Chceme abyste věděli, že případné ukončení naší spolupráce nemá vliv na další zobrazování recenzí, které se Vás týkaly, na našem portálu. Kromě názvu, pod kterým jste na našem portálu působili, však dojde k odstranění veškerých identifikačních údajů.

  2.6. Povinnost nabízet off-line platby v programu „Ověřeno zákazníky“

  Jak jistě víte, obchodníkům nabízíme službu „Ověřeno zákazníky“, spočívající v získávání a zpracování reakcí od zákazníku obchodníků, které si obstaráváme formou dotazníků. Nově po našich partnerech požadujeme, aby v případě zájmu o využívání této služby, nabízeli kupujícím alespoň jednu off-line platební metodu.

  2.7. Možnost ukončení smlouvy o užívání portálu obchodníkem

  Nově vám naše obchodní podmínky umožňují, abyste smlouvu o užívání portálu kdykoliv vypověděli, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 týden ode dne, kdy nám bude taková výpověď doručená prostřednictvím administračního rozhraní portálu, e-mailem nebo písemně do našeho sídla.

  2.8. Další možnosti ukončení smlouvy o spolupráci v rámci Heureka Marketplace

  Program Heureka Marketplace umožňuje uzavírání kupních smluv prostřednictvím portálu mezi uživateli a registrovanými obchodníky, kteří s námi uzavřeli smlouvu o spolupráci. Určitě budete s námi souhlasit, že včasné hrazení peněžitých závazků je základem pro to, aby mezi partnery vše fungovalo, jak má. Abychom pak mohli všem zúčastněným programu Heureka Marketplace garantovat hladký průběh poskytování služeb, potřebujeme být s Vámi také v kontaktu. Proto nově rozšiřujeme důvody pro možné ukončení smlouvy v rámci programu Heureka Marketplace, kdy těmito důvody jsou prodlení obchodníka s úhradou svých peněžitých závazků vůči nám po dobu delší než 15 dnů a dále nedostupnost kontaktních údajů obchodníka po dobu delší než 10 dnů.

  2.9. Omezení změny provozovatele e‑shopu

  Někdy v budoucnu může případně nastat situace, kdy Váš e‑shop začne provozovat jiný obchodník. V těchto situacích je v zájmu všech zúčastněných, aby nový provozovatel navázal na historii našich vztahů a byly mu zpřístupněny dosavadní údaje z administrace e‑shopu. Aby k tomuto hladkému přechodu došlo, je potřeba, abyste měli vůči nám uspokojeny veškeré peněžité závazky. Případně se samozřejmě nebráníme ani tomu, abychom se společně všichni tři, včetně nového provozovatele Vašeho e‑shopu, domluvili na tom, že tento na sebe Vaše případné závazky převezme.

  2.10. Zablokování obchodníka

  Aby vše na našem portálu fungovalo co nejlépe a my jsme mohli všem zúčastněným garantovat co nejvyšší standard našich služeb, je potřeba oboustranně dodržovat určitá pravidla. Jak už tady jednou padlo, jedním ze základních předpokladů dobrého vztahu je pak nejen poskytovat kvalitní plnění, ale na druhé straně za toto plnění včas a řádně platit dle domluvy. A to je to, co od Vás očekáváme. Chápeme, že se každý může ocitnout v situaci, kdy není, třeba i dočasně, schopen své peněžité závazky plnit. V takovém případě však očekáváme komunikaci a snahu problém vyřešit a rádi v odůvodněných případech našim partnerům vycházíme vstříc. Na druhou stranu však naše obchodní podmínky nově obsahují možnost problematické obchodníky, kteří jsou v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vůči nám déle než 10 dní, zablokovat. Pokud pak k blokaci případně přistoupíme, dáme Vám o tom následně vědět a vysvětlíme Vám, proč k tomu došlo. Kdyby pak bylo porušování našich obchodních podmínek z Vaší strany tak významné, že bychom byli nuceni přistoupit k úplnému ukončení smlouvy o užívání portálu, dáme Vám 30 dní předtím, než ukončení nabude účinnosti, i s jeho odůvodněním vědět. Ve výjimečných případech, jakými může být plnění naších právních povinností, naléhavé důvody pro odstoupení od smlouvy nebo opakované porušování našich obchodních podmínek z Vaší strany, se výše uvedená lhůta neuplatní. Pokud s dočasnou blokací či ukončením smlouvy o užívání portálu nebudete souhlasit, můžete využít náš nový systém pro vyřizování stížností, o kterém si ale víc povíme níže.

  2.11. Možnost využívat fotografie a popisky zboží v produktovém katalogu

  Neustále pracujeme na tom, aby náš portál a prezentace zboží vypadaly co nejlépe! Pro tyto účely si vyhrazujeme právo použít v rámci produktového katalogu k prezentaci zboží na portálu veškeré fotografie a popisky zboží, které nám jsou ze strany obchodníků zasílány, a to bez vazby na konkrétního obchodníka, který danou fotografii nebo popisek v rámci XML FEEDu zaslal.

  2.12. Interní systém pro řešení sporů

  Pokud z nějakého důvodu nebudete spokojení s našimi službami a plněním, můžete se obrátit na naše oddělení Customer Success, abychom to společně probrali. Typicky se může jednat o stížnosti na fungování portálu, vyúčtování našich služeb nebo obsah nabídek a recenzí.  Abychom Vaše stížnost mohli co nejrychleji a nejefektivněji vyřešit, potřebujeme od Vás informace o sobě, obchodníkovi, popisu problému a návrhu řešení. Na oplátku uděláme vše pro to, abychom do 15 dní od přijetí stížnosti, dospěli k jejímu řešení a dali Vám vědět naše stanovisko.

  2.13. Řešení sporů před mediátorem

  Abychom sebe i Vás ušetřili vedení soudních řízení v případě sporu, obsahují nově naše obchodní podmínky možnost a podrobný návod řešení sporů před zkušeným nestranným mediátorem. Podrobnosti jsou blíže rozepsány ve Všeobecných obchodních podmínkách používání portálu Heureka.cz pro obchodníky a dále na našich stránkách v části Nápověda. To nejdůležitější, na co bychom Vás rádi upozornili je to, že na mediátora se můžete obrátit jak Vy, tak i my, avšak provedení samotné mediace je vždy podmíněno souhlasem druhé strany. Pokud už do toho společně půjdeme, netřeba zapomínat, že výsledek mediace a případná uzavřená dohoda nebude vykonatelným právním titulem nebo se může také stát, že to nedopadne. Kolik nás to případně bude stát, se také dozvíte v našich obchodních podmínkách nebo v ceníku dostupném na našich stránkách. Jen pro úplnost upozorňujeme, že využití možnosti mediace je čistě dobrovolné, nikdo do ní není nucen a nikomu tím není odepíráno jeho právo obrátit se se svým nárokem na soud.

  Na závěr připomínáme, že pokud s výše uvedenými změnami nesouhlasíte, můžete je do 19. 9. 2021 odmítnout, a to dopisem zaslaným do našeho sídla nebo e-mailem na adresu [email protected]. Pokud tak do dne účinnosti nových obchodních podmínek neučiníte, platí, že s nimi i s novým zněním dokumentů souhlasíte a přijímáte je.

  Sdílet

  15. ročník soutěže ShopRoku 2023 brzy vypukne

  31. 10. 2023

  Kdo zvítězí v jubilejním ročníku soutěže ShopRoku? Již po patnácté odstartujeme tradiční anketu českých a slovenských e-shopů, a to v pátek 1. 12. 2023. Pokud vlastníte e-shop, o kterém…

  Tři trendy, které přetvářejí svět e-commerce

  23. 10. 2023

  V éře digitalizace se způsoby, jakými nakupujeme a prodáváme, rychle mění. Od jednoduchých a rychlých platebních řešení, přes nezbytnou online bezpečnost, až po udržitelný obchodní model re-commerce.…