Kódex používania dát v Heureke

Uvedomujeme si citlivosť údajov, ktoré získavame v rámci programu Overené zákazníkmi. Tento Kódex slúži ako záväzok, ktorým sa riadime vždy, keď s týmito dátami pracujeme.

1. Akékoľvek dáta z Overené zákazníkmi konkrétneho e‑shopu nikdy a nikomu neposkytujeme. Ako používame dáta? (čl.5. OP OZ)

2. E-mailové adresy zákazníkov, na ktoré pošleme dotazník Overené zákazníkmi, ihneď po odoslaní dotazníka transformujeme (zahashujeme SHA 1+salt) tak, aby nebolo možné ich hromadne exportovať a zneužívať. Ako chránime dáta?

3. Ak chceme v externej komunikácii využiť meno obchodu alebo akékoľvek informácie s obchodom spojené, pýtame sa daného subjektu na súhlas. Ako používame dáta z Overené zákazníkmi? (čl.5. OP OZ)

4. K dátam majú prístup iba vybraní pracovníci Heureky, ktorí majú k použitiu dát konkrétny dôvod. Všetci sú viazaní mlčanlivosťou. Interné pravidla Heureky sa riadia Zákonníkom práce a vnútorným pracovným poriadkom.

5. Akékoľvek dáta z Overené zákazníkmi konkrétneho e‑shopu nikdy neopustia právnu entitu prevádzkujúcu portál Heureka.sk, ktorá je v tomto smere nezávislým a samostatným subjektom.

Audit používania dát z Overené zákazníkmi