Tiskové zprávy

Heureka, Visa, Komerční banka a Asociace společenské odpovědnosti představují projekt „Udržitelný e‑shop“

Ochrana životního prostředí, udržitelná spotřeba, společenská odpovědnost za planetu, to jsou témata, která společností rezonují v posledních dvou letech v mnohem větší míře než kdy předtím. Proto se spojila Heureka, Komerční banka, společnost Visa a Asociace společenské odpovědnosti a představují společný projekt „Udržitelný e‑shop“. Smyslem projektu je podpořit a motivovat e‑shopy, které se snaží o udržitelný provoz a myslí na dopady svého podnikání.

„Ve Visa věříme, že obnova světové ekonomiky jde ruku v ruce s tím, jak se chováme k naší planetě. Nejen velké společnosti, ale i menší prodejci by si měli pohlídat dopady svých aktivit, a kromě toho sledovat stopy, které po sobě zanechávají jejich dodavatelé,“ říká Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko, a doplňuje: „V Česku jsme zaregistrovali 45procentní nárůst v online platbách mezi červnem loňského roku a červnem 2021 a dnes už více než dvě třetiny Čechů nakupují na internetu minimálně jednou za měsíc. Možnost vybrat si obchod podle toho, jak se staví k ochraně naší planety proto vřele vítáme.“

„Těší nás, že jsme se mohli do projektu Udržitelný e‑shop zapojit od samotného začátku a podílet se tak na smysluplném projektu. Oblast ecommerce hraje důležitou roli v našem podnikání a stále více se dotýká i našeho osobního života. Považujeme proto za důležité podpořit snahy e‑shopů v úsilí směřující k dosažení udržitelného provozu. Důležitá je i skutečnost, že díky tomuto projektu budou zákazníci, pro které je kritérium odpovědného přístupu důležité, mít mnohem více informací při rozhodování, kde nakupovat,“ vysvětluje Hana Kovářová, výkonná ředitelka pro Brand strategii a komunikaci KB.

„Udržitelné podnikání a udržitelná spotřeba se staly v Česku nejen společenským trendem, ale pomalu naprostou samozřejmostí. Cílem značky Udržitelný e‑shop je nejen srovnávat e‑shopy v udržitelnosti, ale být pro všechny e‑shopy inspirací a návodem, jak být ve svém provozu udržitelnější. Stejně tak pro spotřebitele, kde a s jakým dopadem utrácet své peníze,“ dodává Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

„V našich statistikách vidíme, že nejen vlivem pandemie přichází nový trend a změna toho, jak u online nákupů lidé přemýšlí. Například přes 16 % zákazníků začalo více koukat na český původ a všímat si udržitelného a odpovědného chování. Proto chceme našim zákazníkům cestu k výběru správného e‑shopu zjednodušit. Zároveň si e‑shopy, kterým není společenská odpovědnost a udržitelnost lhostejná, zaslouží ocenění a veřejnou podporu jejich podnikání,“ říká Tomáš Braverman, generální ředitel skupiny Heureka Group.

Vedle e‑shopů rezonuje téma udržitelnosti i u nakupujících. Podle průzkumu až 68 % Čechů je připraveno vzdát se části komfortu ve prospěch „zelenějších e‑shopů a 20 % nakupujících vnímá kroky internetového obchodu pro udržitelnost jako jeden z bodů při svém rozhodování.

Aby e‑shopy podnikaly v souladu s udržitelností, nemusí nutně prodávat jen ekologické šetrné produkty, ale jedná se o komplexní přístup ke snižování vlastní uhlíkové stopy. Například používají zero waste balení, podporují lokální dodavatele nebo ve svých kancelářích a skladech důsledně recyklují veškerý odpad.

K sociálnímu přesahu dochází také odpovědným přístupem k zaměstnancům, dodavatelům a komunitě. "Za udržitelností je ale více – jde třeba také o začleňování znevýhodněných osob do pracovního procesu, budování dlouhodobých vztahů s dodavateli nebo podílení se na dlouhodobých aktivitách, které přispívají k řešení environmentálních nebo sociálních problémů," vysvětluje Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Kdo se může stát Udržitelným e‑shopem?

Každý e‑shop, který se chce na Heurece být prezentován jako udržitelný a získat ikonu „Udržitelný e‑shop“, musí vyplnit dotazník z různých oblastí odpovědného přístupu ke svému podnikání. Odborným garantem hodnocení je Asociace společenské odpovědnosti, která je největší iniciativou CSR a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v České republice. Každá z položených otázek má jinou bodovou váhu. Aby e‑shop stal „udržitelným eshopem“ a ikonu získal, musí dosáhnout alespoň minimální bodové hranice. Po splnění této podmínky je považován za Udržitelný. Zelená ikona „Udržitelný e‑shop“ pak bude umístěna nejen na jejich e‑shopu, ale hlavně na stránkách Heureky, vedle certifikátů jako Ověřeno zákazníky autorizovaný prodejce, nebo ocenění Shop roku.

Vyvrcholením společného projektu pak bude každoroční soutěž „Shop roku“, kde bude poprvé v letošním roce uděleno i ocenění „Udržitelný e‑shop roku“.

Udržitelný eshop

Oblasti dotazníku pro získání certifikátu „Udržitelný e‑shop“:

● Odpovědný přístup k životnímu prostředí – jedná se o nejširší oblast, která se zabývá otázkou Provozu a Udržitelnosti produktů

● Provoz – balení produktů do recyklovaných nebo obnovitelných materiálů, klimaticky neutrální doprava zboží k zákazníkovi, ekologické nakládání s odpadem, úspora elektrické energie a vody, dodržování uhlíkové neutrality

● Udržitelnost produktů – materiály a procesy jejich zpracování dodržují udržitelné postupy a nepoškozují životní prostředí

● Odpovědný přístup k zaměstnancům – zaručení bezpečných pracovních podmínek, dodržování základních lidských práv a adekvátní mzdy, proto se zaměřit na to, zda se věnuje zaměstnancům nad rámec legislativních povinností, a to např.: poskytuje zaměstnancům vyšší než minimální důstojnou mzdu dohlíží na to, aby měly ženy a muži rovné mzdy na srovnatelných pozicích, přijímají zpětné vazby od zaměstnanců, poskytujeme zaměstnancům benefity, zvyšuje kvalifikaci zaměstnanců, začleňuje znevýhodněné skupiny osob nad rámec zákonné povinnosti

● Odpovědný přístup k dodavatelům – základní znalost celého dodavatelského řetězce nastavuje férové ceny a nevyužívá případného monopolního postavení, buduje dlouhodobé vztahy, hradí všechny smluvní závazky dle smluv a nevytváří potenciální druhotnou platební neschopnost

● Odpovědný přístup k zákazníkům – poskytuje transparentní informace zákazníkovi (VOP, reklamační proces), má zavedený interní proces ochrana osobních údajů

● Odpovědný přístup k řízení společnosti – případný zisk nebo jeho část je využívána pro rozvoj naplňování veřejně prospěšných cílů, má nastavený etický kodex, má nastavené antikorupční opatření, transparentní přístup k informacím zainteresovaným skupinám osob

● Odpovědný přístup ke komunitě – je držitelem certifikace, součástí udržitelné iniciativy (např. B Corp; Dopper Wave), věnuje se dobrovolné aktivitě, která přispívá k řešení environmentálních nebo sociálních problémů

Více informací na http://www.udrzitelnyeshop.cz

Heureka // [email protected]

Komerční banka // [email protected]

Visa// [email protected]

Asociace společenské odpovědnosti // [email protected]

O Heurece

Heureka.cz je největší nákupní rádce a cenový srovnávač na českém a slovenském internetu. Měsíčně Heureku navštíví více než 4,2 milionu reálných uživatelů (NetMonitor) a patří tak stabilně mezi 10 nejnavštěvovanějších webů v Česku. Zákazníci na Heurece vybírají a srovnávají nabídky produktů z více než 38 000 internetových obchodů. Heureka pomáhá lidem nakupovat jednoduše, bezpečně a s přehledem. Heureka je součástí Heureka Group, skupiny srovnávačů zemí střední a východní Evropy.

O Komerční bance

Komerční banka a.s., je mateřskou společnosti Skupiny KB a je součástí finanční skupiny Société Générale. Komerční banka patři mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy. KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti Skupiny Komerční banky nabízejí další specializované služby, mezi které patři penzijní připojištěni, stavební spořeni, leasing, factoring, spotřebitelské úvěry a pojištěni, které jsou dostupné prostřednictvím sítě poboček KB, přímého bankovnictví a vlastních distribučních sítí příslušných společností. KB působí rovněž ve Slovenské republice, a to prostřednictvím pobočky zaměřené na obsluhu korporátních klientů a prostřednictvím některých dceřiných společnosti.

O Visa

Visa Inc. (NYSE: V) je světovou jedničkou v oblasti digitálních plateb. Naším posláním je propojit svět prostřednictvím inovativní, spolehlivé a bezpečné platební sítě, umožňující jednotlivcům, podnikům a ekonomikám prosperovat. Naše vyspělá globální procesingová síť, VisaNet, umožňuje bezpečný a spolehlivý průběh plateb po celém světě a dokáže zpracovat více než 65 tisíc transakcí za sekundu. Soustavné zaměření společnosti na inovace je katalyzátorem rychlého růstu connected commerce a hnací silou v cestě za bezhotovostní budoucností pro každého a na jakémkoli místě. V době, kdy svět přechází z analogového systému na digitální, společnost Visa paralelně digitalizuje vlastní značku, produkty a procesingovou síť tak, aby formovala budoucnost placení v digitálním světě. Pro více informací navštivte o Visa, Visa Blog a @VisaNews.

O Asociaci společenské odpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti je největší iniciativou společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. S jasnou vizí, aby se udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku, hájí zájmy více než 430 členů z řad korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru. Od roku 2017 udílí Ceny SDGs, unikátní ocenění za naplňování globálních cílů. Pod hlavičkou Giving Tuesday rozvíjí kulturu dárcovství v Česku. V roce 2021 spustila unikátní společensky odpovědný e‑shop s udržitelnými produkty a dárky Nakup na Dobro. 

Sdílet