Tiskové zprávy

Heureka.cz spustila interní systém pro oznamování protiprávního jednání

08. 08. 2023 | Lucie Dlouhá

    Zaměstnanci české Heureky mají možnost využít interní systém k ohlášení chování nebo situací, o kterých se domnívají, že během nich došlo ze strany zaměstnanců nebo členů orgánů společnosti k rozporu s platnými právními předpisy. Cílem systému je zajistit ochranu oznamovatelům a zajistit, že všechna oznámení budou řádně prošetřena, u důvodných oznámeních pak i zajištěna vhodná nápravná opatření.

    “Mezi naše hodnoty patří férovost a také respekt. Právě firemní kultura a pozitivní naladění, příjemná spolupráce napříč týmy je pro Heureku už roky signifikantní, což si samozřejmě chceme zachovat. S tím, jak se počet našich zaměstnanců zvyšuje, jsme potřebovali najít způsob, který bude snadno využitelný pro každého, a nám umožní podchytit jakékoliv chování, které je v rozporu s platnou legislativou,” říká Tomáš Braverman, generální ředitel Heureka Group.

    Zaměstnanci mohou oznámení o tzv. whistleblowingu podat v interním systému písemně nebo hlasovou zprávou, kde se jí bude zabývat pověřená osoba. Mezi témata, kterými se whistleblowing zabývá, je například braní úplatků a korupce, sexuální obtěžování, porušování práv spotřebitelů, ohrožení životního prostředí nebo ohrožení života či zdraví jednotlivce. U důvodných a závažných případů bude zajištěno nápravné opatření. Hlášené případy a následná opatření platí pro všechny zaměstnance, včetně členů představenstva společnosti.

    “Každou iniciativu o zdravém pracovní prostředí vítáme, nicméně také věřím, že zaměstnanci nebudou mít potřebu systém ve velké míře využívat, protože se v naší firmě cítí dobře a nikým neohrožováni. Je však nesmírně důležité, že tu možnost mají,” uzavírá Braverman.

    Sdílet